Reiki cursus Den Bosch

Reiki-cursus 1
In deze cursus wordt persoonlijk kennis gemaakt en ervaring opgedaan met de unieke Reiki-energie. Uitgebreid zullen technieken aan de orde komen om goed geaard te zijn en beschermd te worden tegen overbodige prikkels van buitenaf. De innerlijke kracht zal door de Reiki-energie worden aangesproken om beter in balans en tot rust te kunnen komen.
Prijs: 166 euro, incl. cursusmap, certificaat, koffie, thee en lunch.
Cursusdata kunnen altijd in overleg.
CURSUS kan ook VOOR JOU PERSOONLIJK  gegeven worden. Je leert dan werken met REIKI en krijgt persoonlijke training en beschermings- en aardings-technieken erbij. Prijs op aanvraag.

Reiki-cursus 2
Na kennismaking en ervaring met de Reiki-energie worden in deze cursus de 3 Reiki symbolen aangeboden die het werken met deze energie op afstand mogelijk maken.
Datum:
1e dag Tijd: 9.30 – 15.30 uur.
2e dag Tijd: 9.30 – 12.00 uur + 1 terugkomdagdeel.
Prijs: 177 euro, incl. cursusmap, certificaat, koffie, thee en lunch.
Cursusdata kan altijd in overleg.
CURSUS kan ook VOOR JOU PERSOONLIJK  gegeven worden. Je leert dan werken met REIKI en krijgt persoonlijke training en beschermings- en aardings-technieken erbij. Prijs op aanvraag.

Reiki Master cursus 3A en 3B
In Reiki Master cursus 3A leer je werken met het Reiki mastersymbool.
Deze cursus wordt individueel gegeven. Het is een persoonlijke proces naar je eigen meesterschap en het contact met je ziel en de opdracht waarom je hier op deze planeet Aarde bent gekomen, waarin ik je mag begeleiden. Reiki 3A is een enorme verdieping van je persoonlijk proces. Hierdoor kom je direct in contact met de Goddelijke Bron van Licht en Liefde. Reiki 3A heeft geen bevoegdheid om cursus te geven. Dit leer je bij Reiki 3B.
Mijn Reiki master lijn is een directe lijn naar MIKAO USUI.
Reiki 3B wordt afgestemd op het geven van Reiki-cursussen en Reiki-inwijdingen.
Voor meer informatie over Reiki 3 A en Reiki 3B kunt U contact opnemen.

Reiki behandeling.
Bij energie blokkade in het lichaam kan Reiki de levensenergie van het lichaam aanvullen, ondersteunen en beter laten stromen.
Voor meer informatie over Reiki behandelingen kunt u contact opnemen met mij.

Reiki Master 3A training – meditatie.
Tijdens de training worden nieuwe Reiki  Master technieken geleerd.
Het zijn mooie momenten van samenwerking voor de Reiki Masters. Waar KRACHTIG energiewerk kan plaatsvinden.
Prijs is 18 euro.